Give Kenyan kids access to digital education
Children at St. Andrews Primary schooling Mwingi.

Basisschool De Verwondering connects with St. Andrews

De Verwondering in Monnickendam doet graag mee met Sister Schools. Onze school is door Sister Schools gekoppeld aan St. Andrews in Kenia. St. Andrews ligt in een droog gebied. In het eerste jaar dat we aan St. Andrews gelieerd waren, hebben we een actie georganiseerd waardoor St. Andrews in een eigen auto water kon halen, in plaats van afhankelijk te zijn van handelaren. De leerlingen uit leerjaar 6 en 7 hebben een fundraiser georganiseerd en daarmee € 3.000,- opgehaald. Een mooi bedrag voor een schooltje met 100 leerlingen! Met deze actie heeft De Verwondering de derde plaats gehaald in de Nationale Onderwijsprijs Noord Holland. 

In het tweede jaar hebben we gekozen voor een meer gelijkwaardige uitwisseling tussen onze twee scholen. Op beide scholen wordt een tentoonstelling over de andere school gemaakt door de leerlingen van leerjaar 7. Zo werken we aan intercultureel begrip en verruimt de blik van de leerlingen. Niet alles wat je dagelijks meemaakt is even vanzelfsprekend in andere delen van de wereld.

Onze deelname aan Sister Schools past mooi in de ruimte die wij in het rooster maken voor ‘ondernemingen’. Dit zijn projecten waar kinderen een week of tien achter elkaar aan werken. Ze doen zoveel mogelijk zelf, leren samenwerken en omgaan met deadlines en hindernissen. Een tentoonstelling organiseren en inrichten is voor groep 7 geen alledaagse uitdaging, maar het is heel mooi om te zien dat dit dan toch lukt. Elke woensdagochtend overleggen ze met de leerlingen van St. Andrews over de voortgang. 

De visie van Sister Schools sluit goed aan bij de manier waarop wij als school invulling willen geven aan (wereld-)burgerschap. Grenzen oversteken en je eigen blik op de wereld ontwikkelen door kennis van en ervaring met andere culturen is een waardevolle bijdrage aan de vorming van kinderen.

About the Author

Julia Strijland

Documentary filmmaker and social entrepreneur with a passion for education.

You may also like these