decentralized exchangedecentralized exchange dexdecentralized exchange walletdex arbitrum native decentralized exchangedecentralized crypto exchangecrypto coinnew crypto coinscrypto com coinlisting crypto coinpepe crypto coincrypto coin marketcrypto coin profitcrypto tokensbuy crypto tokenchat crypto tokencrypto gpt tokencrypto swap tokeninvestmentinvestment bankinginvestments companyforeign investmentsinvestment ruinvestment groupinvestment limitedinvestments ltdcapital investmenthttps investmentsdirect investmentsinvestment fundinvestment managementchina investmenttrading investmenttrade investmentsinternational investmentinvestment projectsfinancial investmentinvestment отзывыinvestment developmentme investmentsinvestmentforeign direct investmentmake investmentsworld investmentinvestment marketingmarkets investments3 investmentbetter investmentbest investmentreturn +on investmentinvestment reportglobal investmentfinance investmentscompany investmentsco investmenteconomic investmentmoney investmentsnew investmentsinvestment ratingdubai investmentsinvestment rateinvestment serviceus investmentportfolio investmentinvestment corporationinvestment riskinvest investmentinvestment investinginvestment termsresearch investmentreal investmentsinvestment assetrussian investmentsenergy investmentsrussia investmentswww investment ruits investmentsinvestment propertymaking +an investmentsecurity investmentsinvestment interestinteresting investmentsinvestment opportunitiestechnology investmentinvestment strategiesinvestment cominvestment valuestock investmentworld investment reportinvestors investmentinvestment policyshare investmentinvestment analysisestate investmenteuropean investmentsaugment investmentsprivate investments2023 investmentventure investmentsinvestment co ltdinvestment activitiesinvestment holdinghigh investmentt investmentsreal estate investmentinvestment accountingbusiness investment +isinvestment minepublic investmentinvestment brokersinvestment planinvestment planninggrowth investmentnet investmentcash investmentsinvestment incomeinvestmentsam capital investmentlong investmentsgovernment investmentinfrastructure investmentother investmentsinvestment 2023sberbank investmentneed investmentinvestments timesinvestment дивиденды‹open investmentsinvestment project amequity investmentinvestment siteinvestment lawinvestment broker ruinvestment intoinvestment decisionattract investmentinvestment firminvestment savingr investmentconstruction investmentinvestment sharescost +of investmentstart investmentinvestment pdfinvestment clubcrypto investmentsberbank investments ruinvestment climatee investmentinvestment platforminvestment agreementinvestment attractivenessget investmentscorporate investmentlong term investmentsinvestment +of economychinese investmentsup investmentfuture investmentsinvestment amountinvestment 7investment modelinginvestment modelsberbank ru ru person investmentsglobaltrans investmentl investmentsprofit investmenthow +to earnhow +to earn moneyhow much +you earnhow much does +you earnhow +to earn more moneyhow much more +i earnedhow much money +you earnhow she earnshow +to earn onlinehow +to earn money onlinehow many earn +and howhow people earn money1 how money +do +you earnhow +to earn robuxhow +to earn money fastearn good money howhow +to earn 10how +to earn american express pointshow +to earn 100how +to earn bitcoinhow +to earn cryptohow +to earn money +in internetproffitprecious metalsgold precious metalprecious metal marketai tokenopen ai tokenmulti ai tokencharacter ai tokenmulti ai mai tokenjanitor ai tokensopen ai api tokenschat gpt aiopenai chat gptopen chat gptopen ai chat gptchat gpt sitegpt chat botfree chat gptchat gpt botchat gpt yandexchat gpt bingchat gpt online free
Give Kenyan kids access to digital education

NIEUWSBRIEF #2, MEI 2023

WERELDBURGERSCHAP IN PRAKTIJK

Elke dag staan we voor steeds complexere uitdagingen bij het vinden van manieren om  leerlingen toe te rusten voor de realiteit van de wereld van morgen: hoe kunnen we samenleven op een duurzame planeet? Hoe gaat AI het onderwijs beïnvloeden? Hoe beschermen we leerlingen online? Specifieke vaardigheden en kennis moeten worden vergroot,  zodat er bewuster kan worden samengewerkt binnen nieuwe leeromgevingen,  over culturele en/of sociaal -economische verschillen heen. 

Sarah Wanjira, country Manager Kenya
Sarah Wanjira, Country Manager Kenya

Tijd en middelen zijn echter beperkt en daar komt de MoMo methodologie van Sister Schools goed van pas. Niet alleen oefenen leerlingen hun Engelse communicatie vaardigheden, ook versterken ze hun ondernemersvaardigheden, digitale 

& mediavaardigheden en leren ze zichzelf beter kennen in 18 lessen per jaar, verdeeld over 3 periodes. Samen met een  groeiend team van vrijwilligers is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan de 2-jarige MoMo Educatie Methodologie. Via het Digitale Educatieve Exchange Platform (DEEP) biedt MoMo een nieuwe leeromgeving voor kinderen aan weerszijden van de welvaart balans.


DEEP Kenya & the Sister Schools Foundation

Onze partnerorganisatie, DEEP Kenya heeft de afgelopen maanden enorme stappen gemaakt. Allereerst organiseerde Sarah Wanjira, de country manager en medeoprichter van Sister Schools, het 2 weekse bezoek eind februari van Julia Strijland aan 5 nieuwe zusterscholen en 6 scholen die al deelnamen aan het programma.

TRaining Nairobi, 2023
Training in Nairobi, Februari, 2023

Een belangrijk onderdeel van deze reis was een trainingsdag in Nairobi, die door 36 mensen (docenten, coördinatoren en andere geïnteresseerden) werd bezocht. Het resultaat van deze training is dat het programma en de aanpak nog duidelijker zijn geworden en dat er partnerschappen voort zijn gekomen met organisaties en scholen, die de missie en visie van Sister Schools steunen. 

Daarnaast is er een begin gemaakt met een baseline studie op de verschillende scholen, op basis waarvan participatieve projecten zullen worden opgezet met zogenaamde Local Learning Communities. Dit zijn gemeenschappen rondom de scholen, die in samenwerking met DEEP Kenya projecten zullen opzetten, uitvoeren, monitoren en evalueren om de leeromgeving te verbeteren. Een groep coördinatoren zal de scholen in vier verschillende regio’s van Kenia begeleiden, zowel op vakinhoudelijk gebied als ook in het onderhoud van de digitale klaslokalen en in verschillende projectinitiatieven van de Local Learning Communities.

Professionalisering & Groei

Afgelopen jaar is het vrijwilligersbeleid vormgegeven en zijn veel nieuwe mensen betrokken geraakt bij de organisatie. Dit is mede dankzij onze partner De Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA), die talent van over de hele wereld onze kant op wijst. 

Momenteel werken we met mensen uit diverse culturen, onder andere uit Brazilië, India, Finland, Frankrijk, Duitsland, Jemen, Italië, Kenia, Mexico, Palestina, Polen, Portugal, Uganda, Zwitserland, Zimbabwe en natuurlijk ook uit Nederland.

De stichting is ook enorm geholpen met juridische ondersteuning door de bureau’s Loyens & Loeff en Clifford Chance.  Daarnaast is er een samenwerking met Leerpodium waardoor er een online leeromgeving is ontstaan, waarin de leerlingen elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen werken. 180 Degrees Consulting brengt deze zomer een advies uit over de mogelijke uitbreiding van de markt richting andere Europese landen. Het doel voor de komende jaren is om 8500 leerlingen van  80 scholen, verspreid over 4 continenten, samen te laten werken.

Funding & Donaties voor DEEP Kenya

De missie van MoMo Education om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen en bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de leeromgeving van leerlingen, kan alleen slagen met de inzet van velen. Onderwijs gaat niet alleen over geletterdheid, het gaat over relaties en het creëren van een leeromgeving waarin leraren voor hun leerlingen zorgen en hun tijd besteden aan kwalitatief goed onderwijs. Met de toenemende technologische vooruitgang is het belangrijk om verandering te omarmen.

We zijn ervan overtuigd dat met meer geld de onderwijssector naar een hoger niveau kan worden getild en leraren kunnen worden gestimuleerd om het best moge

School in Kibera, een sloppenwijk in Nairobi.

lijke onderwijs te geven. Doe mee en steun de missie van MoMo Education. U kunt een verschil maken in het leven van leerlingen, docenten en leergemeenschappen over de hele wereld.

Het beoogde bedrag dat we dit jaar in de scholen in Kenia gaan investeren is 80.000 euro. Dit geld wordt besteed aan de inrichting van digitale klaslokalen en het versterken van de partnerorganisatie DEEP Kenya. Ook worden met dit geld trainingen bekostigd en bijeenkomsten van de Local Learning Communities. Daarnaast is er op sommige scholen een grote behoefte aan projecten om de leeromgeving te verbeteren op het gebied van WAter, Sanitation and Health (WASH),  voedsel, de bouw van extra klaslokalen en SOLAR projecten. De connectiviteit via stabiele internetverbindingen wordt door DEEP Kenya georganiseerd. Draagt u ook bij aan onze zomer crowdfunding actie!

Het laatste nieuws

 • Zeven nieuwe scholen in Kenia krijgen vanaf mei dit jaar een digitaal klaslokaal en gaan van start met een nationaal uitwisselingsprogramma.
 • Een nieuw samenwerkingsproject met Wilde Ganzen ondersteunt de versterking van de partnerorganisatie in Kenia.
 • Het eerste Funding Dinner staat gepland op maandag 3 juli. Hier vindt u de laatste informatie rondom het programma en hoe u zich kunt aanmelden. 
 • De website is vernieuwd en geüpdate met het verslag van 2022 en de jaarplannen van dit jaar.

Partnerschappen en productontwikkeling

Als lerende netwerkorganisatie staat Sister Schools open voor samenwerking met andere organisaties, die expertise hebben op het gebied van:

 • Edtech
 • SOLAR oplossingen 
 • WASH projecten

Onze productontwikkeling doen we samen met vrijwilligers en professionals op het gebied van: 

 • Grants & fundraising
 • Marketing & (social) media
 • Design (teaching materials)
 • Project managers

Bekijk hier al onze vacatures.

About the Author

Julia Strijland

Documentary filmmaker and social entrepreneur with a passion for education.

You may also like these