Give Kenyan kids access to digital education

MoMo’s Aanpak
“Onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld te veranderen.” (Nelson Mandela)

Methode

MoMo Education by Sister Schools Foundation biedt een tweejarig digitaal educatief uitwisselingsprogramma voor leerlingen van 10-12, 13-15 en 16-18 jaar voor scholen aan weerszijden van de welvaart balans. Het volledige programma bestaat uit drie lesblokken van zes weken per jaar.
Deze 18 lessen zijn toegankelijk via DEEP, onze veilige en online leeromgeving. leerlingen werken samen aan opdrachten, delen hun leerervaringen en inzichten, en ontmoeten elkaar via live chats in groepen of een-op-een. Docenten worden voor elk lesblok via online training geïnformeerd over het project dat de leerlingen in het volgende blok gaan uitvoeren.
De doelen en resultaten zijn::
Verbeteren van de Engelse communicatie- en creatieve vaardigheden;
Het vergroten van digitale geletterdheid en mediageletterdheid;
Verduidelijken van democratische cultuur, vrijheid en gelijkheid, macht en participatie;
Aanpakken van duurzaamheid, globalisering en technologisch burgerschap.
Door informatie, kennis en ervaringen uit te wisselen met leeftijdsgenoten met verschillende sociaal-economische en culturele achtergronden, krijgen leerlingen een breder perspectief op de werkelijkheid en een beter begrip van hun eigen wereld.

Inclusie, Diversiteit en Gelijkheid

MoMo verbindt om vertrouwen, begrip en compassie tussen mensen te vergroten en samenwerking te bevorderen. Vaardigheden voor betrokken denkers zijn onder andere kritisch denken en probleemoplossend vermogen, creativiteit en innovatie.

Leven Lang Leren

MoMo’s Lokale Leergemeenschappen bieden mogelijkheden voor iedereen die betrokken is bij de verbetering van de leeromgeving van de leerlingen. De belangrijkste vaardigheden hier zijn het in staat zijn om je te verwonderen, nieuwsgierig te zijn en op onderzoek uit te gaan.

Wereldburgerschap

Een duurzame samenleving wordt gevormd door kritische, creatieve en ondernemende burgers, die met elkaar samen kunnen werken over verschillen heen. Jong geleerd is oud gedaan! Vaardigheden voor wereldburgers zijn o.a. het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, cultureel-, mondiaal- en milieubewust leven en interculturele communicatievaardigheden.

Ondernemerschap

MoMo hanteert de ‘Learning-by Doing’ Methode, die leerlingen al doende vaardigheden bijbrengt voor actiegericht en ondernemend handelen: integriteit, digitale geletterdheid, Leven Lang Leren en persoonlijk leiderschap, (intercultureel) samenwerken en aanpassingsvermogen staan hierbij voorop.

Verandering in welke richting? MoMo biedt verschillende mogelijkheden.

Which direction?
Scholen en Communities Verbinden

Digitaal Educatief Exchange Platform (DEEP)

MoMo’s Community is een sterk verbonden netwerkorganisatie en heeft de ambitie om scholen wereldwijd met elkaar te verbinden. MoMo Education wordt aangeboden door de stichting Sister Schools en maakt gebruik van een Digital Educational Exchange Platform (DEEP). Hier worden opdrachten en (multimedia)bestanden uitgewisseld en maken docenten en leerlingen verbinding via videoconferentie en chat.

Leven en Leren vanuit Verschillende Perspectieven

In een wereldwijd verbonden en digitale educatieve leeromgeving worden kennis, ervaringen en opvattingen uitgewisseld tussen leerlingen van het Sister Schools-netwerk. Medewerkers, vrijwilligers, stakeholders en het bestuur van Sister Schools geven vorm aan een lerende netwerkorganisatie die onderwijsvernieuwing op wereldwijde schaal bevordert. De gedeelde droom om gelijke kansen in het onderwijs te creëren en daarmee ongelijkheid tegen te gaan, is voor veel kinderen van levensbelang.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief