Give Kenyan kids access to digital education

MoMo’s Programma

MoMo biedt een vernieuwende methode voor burgerschapsonderwijs in PO & VO 

Leerlingen krijgen gedurende 2 jaar, in drie lesblokken van 6 weken per jaar een digitale uitwisseling met leeftijdgenoten van een zusterschool in een ander werelddeel. Door de uitwisseling van kennis, vaardigheden en attitudes krijgen zij een breder perspectief op de realiteit en meer grip op hun leefwereld. Er zijn uitwisselingsmomenten met de docenten voorafgaand aan ieder lesblok. MoMo werkt samen met Scholen, Vrijwilligers en Partner Organisaties.

Scholen

Scholen krijgen een burgerschapsprogramma op maat, met de volgende leerdoelen:

 • Engelse & creatieve communicatieve vaardigheden in praktijk brengen
 • Digitale geletterdheid & Mediawijsheid vergroten
 • Democratische cultuur verduidelijken; Vrijheid en gelijkheid & Macht en inspraak
 • Identiteit, Diversiteit, Inclusie, Solidariteit & Kansengelijkheid onderzoeken
 • Duurzaamheid, Globalisering & Technologisch burgerschap invulling geven
 • Interculturele samenwerkingen tussen scholen en leerlingen opzetten
 • Leven Lang Leren via community projecten (met ouders) & Teacher Training

Voor prijzen en vragen vult u het contactformulier in

Vrijwilligers

We bieden de mogelijkheid om een ​​positieve impact te creëren en substantieel bij te dragen aan de verbetering van het recht op goed onderwijs voor ALLE kinderen. Samen creëren we een Professional Lerende Netwerk Organisatie, met partnerscholen, partnerorganisaties en vrijwilligers uit verschillende culturen.

Mensen die met MoMo samenwerken, hebben een aantal voordelen, waaronder het opdoen van werkervaring binnen een internationaal team. We waarderen onze vrijwilligers en zij dragen direct bij aan de vernieuwende strategie. Het doel van de stichting is om binnen de Professionele Leer Gemeenschap de persoonlijke vaardigheden van alle betrokkenen te helpen ontwikkelen. We versterken onze vrijwilligers door hen persoonlijke leiderschapsvaardigheden en trainingen aan te bieden. Je werkt in zelfsturende expertisegroepen samen met vrijwilligers van over de hele wereld!

Lees wat onze vrijwilligers zeggen

Sluit je aan bij MoMo en help mee om een positieve verandering te creëren! Zie hier onze Vacatures.

Partnerorganisaties en Donateurs

MoMo biedt de mogelijkheid om gezamenlijk op maat gemaakte projecten op te zetten. Met een relatief kleine investering kan uw organisatie een enorm verschil maken en creëren we samen positieve impact. Neem nu contact met ons op via het contact formulier.

MoMo is een beweging voor onderwijs via een netwerk van samenwerkende organisaties. De kwaliteit en waardigheid van onze samenlevingen hangt af van hoe we onze jeugd opvoeden.

MoMo is op zoek naar ondersteuning op het gebied van:

 • Marketing
 • Acquisitie (voor scholen)
 • Fondsenwerving & projectvoorstel schrijven
 • Mediaprofessionals
 • Logistieke planners (voor het uitrusten van onze zusterscholen met computers/laptops)
 • ED-tech specialisten

MoMo biedt partner organisaties trainingen/workshops/presentaties op het gebied van:

 • Diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie (DEI)
 • Storytelling
 • Lerende Organisaties, Cultuur Verandering & Internationalisering
 • Verandertrajecten

Nu geen tijd? Geen probleem!

Tweet, blog en deel onze inhoud. Stuur e-mails naar je vrienden en professionele netwerk.