decentralized exchangedecentralized exchange dexdecentralized exchange walletdex arbitrum native decentralized exchangedecentralized crypto exchangecrypto coinnew crypto coinscrypto com coinlisting crypto coinpepe crypto coincrypto coin marketcrypto coin profitcrypto tokensbuy crypto tokenchat crypto tokencrypto gpt tokencrypto swap tokeninvestmentinvestment bankinginvestments companyforeign investmentsinvestment ruinvestment groupinvestment limitedinvestments ltdcapital investmenthttps investmentsdirect investmentsinvestment fundinvestment managementchina investmenttrading investmenttrade investmentsinternational investmentinvestment projectsfinancial investmentinvestment отзывыinvestment developmentme investmentsinvestmentforeign direct investmentmake investmentsworld investmentinvestment marketingmarkets investments3 investmentbetter investmentbest investmentreturn +on investmentinvestment reportglobal investmentfinance investmentscompany investmentsco investmenteconomic investmentmoney investmentsnew investmentsinvestment ratingdubai investmentsinvestment rateinvestment serviceus investmentportfolio investmentinvestment corporationinvestment riskinvest investmentinvestment investinginvestment termsresearch investmentreal investmentsinvestment assetrussian investmentsenergy investmentsrussia investmentswww investment ruits investmentsinvestment propertymaking +an investmentsecurity investmentsinvestment interestinteresting investmentsinvestment opportunitiestechnology investmentinvestment strategiesinvestment cominvestment valuestock investmentworld investment reportinvestors investmentinvestment policyshare investmentinvestment analysisestate investmenteuropean investmentsaugment investmentsprivate investments2023 investmentventure investmentsinvestment co ltdinvestment activitiesinvestment holdinghigh investmentt investmentsreal estate investmentinvestment accountingbusiness investment +isinvestment minepublic investmentinvestment brokersinvestment planinvestment planninggrowth investmentnet investmentcash investmentsinvestment incomeinvestmentsam capital investmentlong investmentsgovernment investmentinfrastructure investmentother investmentsinvestment 2023sberbank investmentneed investmentinvestments timesinvestment дивиденды‹open investmentsinvestment project amequity investmentinvestment siteinvestment lawinvestment broker ruinvestment intoinvestment decisionattract investmentinvestment firminvestment savingr investmentconstruction investmentinvestment sharescost +of investmentstart investmentinvestment pdfinvestment clubcrypto investmentsberbank investments ruinvestment climatee investmentinvestment platforminvestment agreementinvestment attractivenessget investmentscorporate investmentlong term investmentsinvestment +of economychinese investmentsup investmentfuture investmentsinvestment amountinvestment 7investment modelinginvestment modelsberbank ru ru person investmentsglobaltrans investmentl investmentsprofit investmenthow +to earnhow +to earn moneyhow much +you earnhow much does +you earnhow +to earn more moneyhow much more +i earnedhow much money +you earnhow she earnshow +to earn onlinehow +to earn money onlinehow many earn +and howhow people earn money1 how money +do +you earnhow +to earn robuxhow +to earn money fastearn good money howhow +to earn 10how +to earn american express pointshow +to earn 100how +to earn bitcoinhow +to earn cryptohow +to earn money +in internetproffitprecious metalsgold precious metalprecious metal marketai tokenopen ai tokenmulti ai tokencharacter ai tokenmulti ai mai tokenjanitor ai tokensopen ai api tokenschat gpt aiopenai chat gptopen chat gptopen ai chat gptchat gpt sitegpt chat botfree chat gptchat gpt botchat gpt yandexchat gpt bingchat gpt online free
Give Kenyan kids access to digital education

Wereldburgers van morgen door onderwijs nu

In een steeds veranderende wereld speelt onderwijs een cruciale rol bij het vormgeven van de toekomst van onze manier van samenleven. MoMo Education, een vernieuwende organisatie die zich inzet voor het bevorderen van mondiaal burgerschap, maakt zich op voor een prachtig initiatief in 2023. 20 November markeert het begin van de ‘MoMo’s Spreads Love’ wintercrowdfunding campagne, gericht op het bevorderen van de kinderrechten, in de context van het Global Citizenship programma.

Laten we de hedendaagse betekenis van kinderrechten onderzoeken, ons verdiepen in de missie van MoMo Education en begrijpen hoe het programma aansluit bij het universele doel om gezamenlijk vorm te geven aan een vreedzame samenleving met ruimte voor verschillen en gelijke kansen voor ieder kind.

Kinderrechten: een mondiale (nood)zaak

Kinderrechten zijn fundamenteel voor de mensenrechten. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind (CRC), aangenomen in 1989, vormt een hoeksteen in de bescherming en bevordering van de rechten van kinderen wereldwijd. Het erkent dat kinderen het recht hebben op overleving, ontwikkeling, bescherming en deelname aan beslissingen die hun leven beïnvloeden. In 2023 blijven deze rechten even cruciaal als altijd, gezien de talrijke uitdagingen waarmee kinderen worden geconfronteerd. Over welke rechten hebben we het hier?

  1. Onderwijs voor iedereen: potentieel ontsluiten

Toegang tot kwaliteitsonderwijs is een fundamenteel recht van ieder kind. Helaas ontberen miljoenen kinderen wereldwijd dit voorrecht nog steeds. In een snel veranderend mondiaal landschap is onderwijs de sleutel om kinderen in staat te stellen geïnformeerde en verantwoordelijke burgers te worden.

  1. Bescherming en veiligheid: onze toekomst beschermen

Kinderen moeten worden beschermd tegen alle vormen van geweld, uitbuiting en misbruik. Dit omvat onder meer het aanpakken van problemen als kinderarbeid, mensenhandel en online bedreigingen die in het digitale tijdperk steeds vaker voorkomen.

  1. Gezondheidszorg voor welzijn: zorgen voor een mooie toekomst

Adequate gezondheidszorg is een recht dat het welzijn en de toekomstperspectieven van kinderen waarborgt. Vaccinaties, goede voeding en toegang tot gezondheidszorg zijn essentiële componenten van dit recht.

  1. Participatie en empowerment:de jeugd en kinderen krijgen een stem en laten van zich horen

Kinderen hebben een stem en een perspectief dat het verdient om gehoord te worden. Het aanmoedigen van hun deelname aan beslissingen die hen aangaan, bevordert een gevoel van keuzevrijheid en verantwoordelijkheid, en bereidt hen voor op actief burgerschap.

Gelijkheid: streven naar een rechtvaardige samenleving

De rechten van kinderen moeten worden gerespecteerd, ongeacht hun geslacht, ras, etniciteit of sociaal-economische achtergrond. Het bereiken van gelijkheid is van cruciaal belang voor het opbouwen van een rechtvaardige en inclusieve samenleving.

Wat is het Global Citizenship programma van MoMo Education?

MoMo Education, een visionaire organisatie die zich inzet voor het onderwijzen van wereldburgers, heeft een veelzijdig hybride programma ontwikkeld dat naadloos aansluit bij de principes van kinderrechten. Zo maakten ze in 2023 het verschil:

  1. Holistisch onderwijs: het voeden van geest en hart

MoMo Education gelooft dat onderwijs niet alleen over academici gaat, maar ook over het koesteren van empathie, mededogen en kritisch denken. Het programma legt de nadruk op holistische ontwikkeling en zorgt ervoor dat kinderen worden uitgerust met de vaardigheden en kennis om mondiale problemen aan te pakken.

  1. Kinderen versterken: bouwstenen voor verandering

MoMo Education erkent het belang van de stem van kinderen. Ze betrekken kinderen actief bij het ontwerp en de besluitvorming van programma’s, waardoor ze hun eigen educatieve ervaringen vorm kunnen geven.

  1. Digitale geletterdheid en veiligheid: verantwoord navigeren door de online wereld

In het huidige digitale tijdperk is online veiligheid van cruciaal belang. MoMo Education omvat modules over digitale geletterdheid en online veiligheid om kinderen uit te rusten met de kennis en vaardigheden om op verantwoorde wijze door de digitale wereld te navigeren.

  1. Diverse perspectieven: verschillen vieren, begrip bevorderen

Het Global Citizenship Program viert diversiteit en moedigt kinderen aan om verschillende culturen en standpunten te waarderen. Dit bevordert tolerantie en respect, essentiële kwaliteiten voor mondiaal burgerschap.

  1. Belangenbehartiging en bewustzijn: verandering mobiliseren

MoMo Education stopt niet bij onderwijs; het stelt leerlingen ook in staat om pleitbezorgers te worden voor hun rechten en mondiale kwesties. Via initiatieven zoals de crowdfunding campagne die op 20 november begint, willen ze het bewustzijn en de middelen werven om de rechten van kinderen wereldwijd te ondersteunen.

Opkomen voor de rechten van kinderen: het Global Citizenship Initiative van MoMo Education

Kinderrechten zijn een integraal onderdeel van het creëren van een rechtvaardige wereld. In 2023 is het Global Citizenship Programme van MoMo Education een lichtend voorbeeld van een organisatie die actief werkt aan het handhaven van deze rechten. Hun toewijding aan holistisch onderwijs, het versterken van kinderen en het bevorderen van mondiaal bewustzijn sluit perfect aan bij de principes van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind.

20 November komt steeds dichterbij, dus sluit je aan bij onze beweging en draag bij aan het creëren van gelijke kansen voor kinderen om toegang te krijegn tot kwaliteitsonderwijs. 

Met uw steun ondersteunt u niet alleen de missie van de Sister Schools Foundation, maar bouwt u mee aan het creëren van een betere toekomst. Een waarin de rechten van elk kind worden beschermd en elk kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen als ​​wereldburger, voor een betere wereld.

Sluit je aan bij MoMo Education op hun reis naar een wereld waarin kinderrechten niet alleen een principe zijn, maar een geleefde realiteit voor iedereen. Samen kunnen we een verschil maken in de levens van talloze kinderen en een betere toekomst vormgeven voor de komende generaties.

About the Author

You may also like these