decentralized exchangedecentralized exchange dexdecentralized exchange walletdex arbitrum native decentralized exchangedecentralized crypto exchangecrypto coinnew crypto coinscrypto com coinlisting crypto coinpepe crypto coincrypto coin marketcrypto coin profitcrypto tokensbuy crypto tokenchat crypto tokencrypto gpt tokencrypto swap tokeninvestmentinvestment bankinginvestments companyforeign investmentsinvestment ruinvestment groupinvestment limitedinvestments ltdcapital investmenthttps investmentsdirect investmentsinvestment fundinvestment managementchina investmenttrading investmenttrade investmentsinternational investmentinvestment projectsfinancial investmentinvestment отзывыinvestment developmentme investmentsinvestmentforeign direct investmentmake investmentsworld investmentinvestment marketingmarkets investments3 investmentbetter investmentbest investmentreturn +on investmentinvestment reportglobal investmentfinance investmentscompany investmentsco investmenteconomic investmentmoney investmentsnew investmentsinvestment ratingdubai investmentsinvestment rateinvestment serviceus investmentportfolio investmentinvestment corporationinvestment riskinvest investmentinvestment investinginvestment termsresearch investmentreal investmentsinvestment assetrussian investmentsenergy investmentsrussia investmentswww investment ruits investmentsinvestment propertymaking +an investmentsecurity investmentsinvestment interestinteresting investmentsinvestment opportunitiestechnology investmentinvestment strategiesinvestment cominvestment valuestock investmentworld investment reportinvestors investmentinvestment policyshare investmentinvestment analysisestate investmenteuropean investmentsaugment investmentsprivate investments2023 investmentventure investmentsinvestment co ltdinvestment activitiesinvestment holdinghigh investmentt investmentsreal estate investmentinvestment accountingbusiness investment +isinvestment minepublic investmentinvestment brokersinvestment planinvestment planninggrowth investmentnet investmentcash investmentsinvestment incomeinvestmentsam capital investmentlong investmentsgovernment investmentinfrastructure investmentother investmentsinvestment 2023sberbank investmentneed investmentinvestments timesinvestment дивиденды‹open investmentsinvestment project amequity investmentinvestment siteinvestment lawinvestment broker ruinvestment intoinvestment decisionattract investmentinvestment firminvestment savingr investmentconstruction investmentinvestment sharescost +of investmentstart investmentinvestment pdfinvestment clubcrypto investmentsberbank investments ruinvestment climatee investmentinvestment platforminvestment agreementinvestment attractivenessget investmentscorporate investmentlong term investmentsinvestment +of economychinese investmentsup investmentfuture investmentsinvestment amountinvestment 7investment modelinginvestment modelsberbank ru ru person investmentsglobaltrans investmentl investmentsprofit investmenthow +to earnhow +to earn moneyhow much +you earnhow much does +you earnhow +to earn more moneyhow much more +i earnedhow much money +you earnhow she earnshow +to earn onlinehow +to earn money onlinehow many earn +and howhow people earn money1 how money +do +you earnhow +to earn robuxhow +to earn money fastearn good money howhow +to earn 10how +to earn american express pointshow +to earn 100how +to earn bitcoinhow +to earn cryptohow +to earn money +in internetproffitprecious metalsgold precious metalprecious metal marketai tokenopen ai tokenmulti ai tokencharacter ai tokenmulti ai mai tokenjanitor ai tokensopen ai api tokenschat gpt aiopenai chat gptopen chat gptopen ai chat gptchat gpt sitegpt chat botfree chat gptchat gpt botchat gpt yandexchat gpt bingchat gpt online free
Give Kenyan kids access to digital education

Onze visie en missie

Visie en Missie

De visie en missie zijn in lijn met de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en sluiten met name aan bij doelen 4, 10 & 17. Door samenwerkingen en partnerschappen biedt de organisatie toegang tot kwalitatief (digitaal) onderwijs voor kinderen wereldwijd en met onze digitale educatieve uitwisselingsprogramma’s en community projecten creëren we gelijke kansen voor ontwikkeling.

Sleutelwaarden

Respect voor mensenrechten, een open- en onderzoekende houding met oog voor innovatie, compassie & empathie; inclusie & diversiteit, transparantie in onze financiële en organisatorische systemen.

Kernactiviteiten

MoMo verbindt jongeren om positieve verandering te creëren door basis- en middelbare scholen. Met een tweejarig digitaal educatief uitwisselingsprogramma bieden we voor leerlingen in de leeftijdsgroepen 10-12 jaar, 13-15 en 16-18 jaar een positief handelingsperspectief.

Subactiviteiten

MoMo biedt projectontwikkeling en ondersteuning voor lokale ontwikkelingsprojecten rond de scholen. MoMo ondersteunt scholen op het gebied van digitalisering en het bouwen van digitale onderwijsruimten. We organiseren docententrainingen en begeleiden onze vrijwilligers.

MoMo Education by Sister Schools Foundation werkt met een ‘Digital Educational Exchange Platform’ (DEEP) dat scholen en gemeenschappen met verschillende sociaal-culturele achtergronden met elkaar verbindt. MoMo is vernoemd naar een boek personage van Michael Ende, vertelt geweldige verhalen en helpt kinderen om positieve verandering te creëren. In het boek krijgen de kinderen hulp van een schildpad als ze de tijd terugstelen van de grijze mannen. Soms moet je eerst wat rustiger aan doen voordat je verder kunt komen. MoMo werkt samen met 40 vrijwilligers uit 12 verschillende landen, 3 partner organisaties en 9 scholen.

MoMo is in 2021 opgericht door Julia Strijland in samenwerking met Sarah Wanjira, die een trust organisatie in Kenia heeft opgezet.

MoMo  Education by Sister Schools Foundation biedt een tweejarig digitaal educatief uitwisselingsprogramma voor leerlingen in de leeftijdsgroepen 10-12, 13-15 en 16 – 18 jaar van scholen aan weerszijden van de welvaartsbalans.
Door de  uitwisseling van informatie, kennis en ervaringen met leeftijdsgenoten met een andere sociaal-economische en culturele achtergrond krijgen leerlingen een breder perspectief op de realiteit en meer grip op hun leefwereld. De zusterrelatie tussen de scholen wordt gefaciliteerd via het Digital Educational Exchange Platform (DEEP).

Kernproduct MoMo Educatie:

MoMo Education

Is een digitaal onderwijsprogramma gericht op interculturele samenwerking tussen leerlingen van basis- en middelbare scholen aan weerszijde van de welvaarts balans. Het volledig programma bestaat uit 3 lesblokken van 6 weken per jaar gedurende 2 jaar. Er zijn uitwisselingsmomenten met de docenten voorafgaand aan ieder lesblok.

Missie

MoMo stelt  het gezamenlijk belang van kansengelijkheid in het onderwijs voorop. Vanuit betrokkenheid bij dit belang wil MoMo een stuwende en vernieuwende kracht zijn, die bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van de leeromgeving van leerlingen. Hiertoe zet de stichting digitale educatieve uitwisselings– en ontwikkelingsprojecten op. Het versterken van onderlinge samenwerking tussen leerlingen en het verbinden van verschillende leefwerelden zijn daarbij de middelen.

Visie

In een onderling verbonden wereld, waarin mensen en landen afhankelijk van elkaar zijn, richt MoMo zich op het leren samenwerken over culturele en sociaal/economische verschillen heen.
Vanuit een ethische, kritische en open lerende netwerkorganisatie van scholen en andere stakeholders creëert MoMo nieuwe leermiddelen en leerruimtes voor de wereldburgers van de toekomst.

Leerdoelen & Opbrengsten

Engelse & creatieve communicatieve vaardigheden in praktijk brengen
Digitale geletterdheid & Mediawijsheid vergroten
Democratische cultuur verduidelijken; Vrijheid en gelijkheid & Macht en inspraak
Identiteit, Diversiteit, Inclusie, Solidariteit & Kansengelijkheid onderzoeken
Duurzaamheid, Globalisering & Technologisch burgerschap invulling geven
Interculturele samenwerkingen tussen scholen en leerlingen opzetten
Leven Lang Leren via community projecten (met ouders) & Teacher Training

Kerncompetenties:

Vaardigheden voor betrokken denkers: kritisch denken en probleemoplossend vermogen, creativiteit en innovatie;
Vaardigheden voor ethische burgers: maatschappelijke verantwoordelijkheid, cultureel, mondiaal en milieubewust, (interculturele) communicatie;
Vaardigheden voor actiegericht en ondernemend handelen: integriteit, digitale geletterdheid, Leven Lang Leren en persoonlijk leiderschap, (intercultureel) samenwerken, aanpassingsvermogen.

Kernwaarden:

Gelijke kansen voor kinderen en jongeren wereldwijd;
Respect voor mensenrechten;
Eigenaarschap, Leiderschap en Communicatie;
Transparantie

Over ons

Info
Doelstelling
Beloningsbeleid
Plan van Sister Schools
Gedragscode

Naam ANBI
Stichting Sister Schools

RSIN/Fiscaal nummer
862345236

KvK nummer
82124108

Adres
Sarphatistraat 97-3
1018GA Amsterdam
Nederland

Contact
Telefoon: +31-6-22920574

E-mail: info@sisterschools.eu

Web: www.momoeducation.org

Bestuur
Etienne Spierts (Voorzitter) LinkedIn
Jordy Johannes (Financiën & Controle) LinkedIn
Cilia Born (Secretariaat) LinkedIn
Collins Lidede (Algemeen Bestuurslid) LinkedIn
Fatumah Nakayiza (Lid) Linkedin


Volgens de statuten heeft ‘Sister Schools als doel om wereldwijd bewustzijn en samenwerking te stimuleren door authentieke, interculturele Project Based Learning (PGO) ervaringen mogelijk te maken. 
Studenten van over de hele wereld kunnen het Sister Schools-programma gebruiken om tijdens schooltijd te verbinden en te communiceren, van elkaar te leren door ervaringen, gedachten en overtuigingen/ideeën, waarden en cultuur uit te wisselen. 


De leerlingen worden getraind in eenentwintigste-eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, probleemoplossend leren, digitale vaardigheden en interculturele samenwerking en communicatie. 

Het tweede doel is om meer kinderen in ontwikkelingslanden kansen te geven op (digitaal) onderwijs. Digitale leerruimtes worden gefaciliteerd in scholen, die anders niet over die middelen zouden beschikken.  Door de lokale scholen te ondersteunen, ondersteunen we de verwezenlijking van alle Sustainable Development Goals (SDG’s), voornamelijk om kwaliteitsonderwijs toegankelijk te maken voor alle kinderen en om alles te doen wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk is. 

De leden van de (Toezicht)raad van Zusterscholen ontvangen geen enkele vergoeding, direct noch indirect, voor de door hen verrichte werkzaamheden.  Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten in het kader van de uitoefening van hun functie en goedgekeurd door de raad van bestuur.  Deze vergoedingen worden inzichtelijk gemaakt en nader toegelicht in het jaarverslag. 
De beloning voor bestuurders en overige medewerkers wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen conform de richtlijnen van de 
Goede Doelen Nederland .

Gedetailleerde informatie is beschikbaar in het Jaarplan 2023, dat is goedgekeurd door het bestuur. Een overzicht van de belangrijkste uitgevoerde activiteiten per jaar vindt u in onze Jaarverslagen

Rewilding Europe verwacht van al haar managers, medewerkers, teamleden en lokale partnerorganisaties dat ze handelen in overeenstemming met de Gedragscode .
Financiële verslaggeving
Sister Schools Annual Review bevat het financiële jaarverslag, de jaarrekening wordt op de website gepubliceerd.
Privacy- en cookiebeleid
Cookiebeleid (EU)
Privacyverklaring (EU)

Meer Weten?

Vrijwilligers

Leer onze vrijwilligers en verhalen kennen.

Lees verder

Partners

Kom in contact met onze partner organisaties.

Lees verder

Projecten

Leer onze projecten kennen en bekijk de resultaten en scope van  ons werk.

Lees verder