Give Kenyan kids access to digital education

Onze Missie en Visie

MoMo Education by Sister Schools Foundation werkt met een ‘Digital Educational Exchange Platform’ (DEEP) dat scholen en gemeenschappen met verschillende sociaal-culturele achtergronden met elkaar verbindt. MoMo is vernoemd naar een boek personage van Michael Ende, vertelt geweldige verhalen en helpt kinderen om positieve verandering te creëren. In het boek krijgen de kinderen hulp van een schildpad als ze de tijd terugstelen van de grijze mannen. Soms moet je eerst wat rustiger aan doen voordat je verder kunt komen. MoMo werkt samen met 40 vrijwilligers uit 12 verschillende landen, 3 partner organisaties en 9 scholen.

MoMo is in 2021 opgericht door Julia Strijland in samenwerking met Sarah Wanjira, die een trust organisatie in Kenia heeft opgezet. Al sinds 2018 hebben zij het idee voor digitale school uitwisselingen opgevat en uitgewerkt in een educatief programma. 

Onze visie is om samen te werken met vrijwilligers en professionals binnen een Professioneel Lerende Netwerkorganisatie en scholen wereldwijd te laten samenwerken aan concrete buurtprojecten, ter verbetering van de leef- en leeromgeving van de kinderen. 

De uitwisseling van kennis, ervaring en expertise tussen de zusterscholen en het werken aan buurtprojecten, maakt wereldburgerschap tastbaar.
Bijbehorende kernwaarden zijn: 

  • Respect voor mensenrechten
  • Transparantie in onze financiële en organisatorische systemen
  • Vanuit compassie  en empathie leren van fouten en kunnen toelaten dat we het soms niet weten.
  • Open en onderzoekende aanpak voor  innovatieve projecten
  • Behulpzame houding om bij te dragen aan gelijke rechten en een rechtvaardige samenleving

Over ons

Info
Doelstelling
Beloningsbeleid
Plan van Sister Schools
Gedragscode

Naam ANBI
Stichting Sister Schools

RSIN/Fiscaal nummer
862345236

KvK nummer
82124108

Adres
Sarphatistraat 97-3
1018GA Amsterdam
Nederland

Contact
Telefoon: +31-6-22920574

E-mail: info@sisterschools.eu

Web: www.momoeducation.org

Bestuur
Etienne Spierts (Voorzitter) LinkedIn
Jordy Johannes (Financiën & Controle) LinkedIn
Cilia Born (Secretariaat) LinkedIn
Collins Lidede (Algemeen Bestuurslid) LinkedIn
Margot Hartevelt (Algemeen Bestuurslid) LinkedInVolgens de statuten heeft ‘Sister Schools als doel om wereldwijd bewustzijn en samenwerking te stimuleren door authentieke, interculturele Project Based Learning (PGO) ervaringen mogelijk te maken. 
Studenten van over de hele wereld kunnen het Sister Schools-programma gebruiken om tijdens schooltijd te verbinden en te communiceren, van elkaar te leren door ervaringen, gedachten en overtuigingen/ideeën, waarden en cultuur uit te wisselen. 


De leerlingen worden getraind in eenentwintigste-eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, probleemoplossend leren, digitale vaardigheden en interculturele samenwerking en communicatie. 


Het tweede doel is om meer kinderen in ontwikkelingslanden kansen te geven op (digitaal) onderwijs. 
Digitale leerruimtes worden gefaciliteerd in scholen, die anders niet over die middelen zouden beschikken. 
Door de lokale scholen te ondersteunen, ondersteunen we de verwezenlijking van alle Sustainable Development Goals (SDG’s), voornamelijk om kwaliteitsonderwijs toegankelijk te maken voor alle kinderen en om alles te doen wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk is. 


Dit doel omvat niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan degenen die als leden van de stichtingsorganen deelnemen.

De leden van de (Toezicht)raad van Zusterscholen ontvangen geen enkele vergoeding, direct noch indirect, voor de door hen verrichte werkzaamheden.  Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten in het kader van de uitoefening van hun functie en goedgekeurd door de raad van bestuur.  Deze vergoedingen worden inzichtelijk gemaakt en nader toegelicht in het jaarverslag. 
De beloning voor bestuurders en overige medewerkers wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen conform de richtlijnen van de 
Goede Doelen Nederland .

Gedetailleerde informatie is beschikbaar in het Strategisch Plan Zusterscholen, zoals goedgekeurd door de Raad van Toezicht in juni 2022. Een overzicht van de belangrijkste uitgevoerde activiteiten per jaar vindt u in onze Jaarverslagen

Rewilding Europe verwacht van al haar managers, medewerkers, teamleden en lokale partnerorganisaties dat ze handelen in overeenstemming met de Gedragscode .
Financiële verslaggeving
Sister Schools Annual Review bevat het financiële jaarverslag, de jaarrekening wordt op de website gepubliceerd.
Privacy- en cookiebeleid
Cookiebeleid (EU)
Privacyverklaring (EU)

Onze visie en missie

Missie en Visie

De missie en visie zijn in lijn met de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en sluiten met name aan bij doelen 4, 10 & 17. Door samenwerkingen en partnerschappen biedt de organisatie toegang tot kwalitatief (digitaal) onderwijs voor kinderen wereldwijd en met onze digitale educatieve uitwisselingsprogramma’s en community projecten creëren we gelijke kansen voor ontwikkeling.

Sleutelwaarden

Respect voor mensenrechten, een open- en onderzoekende houding met oog voor innovatie, compassie & empathie; inclusie & diversiteit, transparantie in onze financiële en organisatorische systemen.

Kernactiviteiten

MoMo verbindt jongeren om positieve verandering te creëren door basis- en middelbare scholen. Met een tweejarig digitaal educatief uitwisselingsprogramma bieden we voor leerlingen in de leeftijdsgroepen 10-12 jaar, 13-15 en 16-18 jaar een positief handelingsperspectief.

Subactiviteiten

MoMo biedt projectontwikkeling en ondersteuning voor lokale ontwikkelingsprojecten rond de scholen. MoMo ondersteunt scholen op het gebied van digitalisering en het bouwen van digitale onderwijsruimten. We organiseren docententrainingen en begeleiden onze vrijwilligers.

Meer Weten?

Vrijwilligers

Leer onze vrijwilligers en verhalen kennen.

Lees verder

Partners

Kom in contact met onze partner organisaties.

Lees verder

Projecten

Leer onze projecten kennen en bekijk de resultaten en scope van  ons werk.

Lees verder